Familieretlige sager

Som overøvrighed varetager Rigsombuddet en række sager om familieretlige anliggender.

Overøvrighedsområdet, der i Danmark i første række varetages af statsforvaltningerne, administreres på Færøerne af Rigsombuddet og i mindre udstrækning af Landfogeden, Sorenskriveren samt Færøernes landsstyre.

Overøvrighedssager er administrative civilretlige sager vedrørende f.eks. indgåelse og opløsning af ægteskab, fastsættelse af bidrag, fastsættelse af regler for personligt samvær med børn, adoptioner, godkendelse af mindreåriges og umyndiges retshandler, fri proces m.v.

De vigtigste typer af overøvrighedssager bliver kortfattet præsenteret her. Klik på menuen til venstre på hjemmesiden.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik