Adoption


Ordet "adoption" er græsk og betyder at tage til sig som sin egen.


Der findes tre typer af adoption:

Fremmedadoption
gælder både dansk/færøsk barn og udenlandsk barn, du ikke kender

Stedbarnsadoption

Familieadoption
herunder adoption af plejebarn

Fremmedadoption er en adoption af et barn under 18 år, hvor du ikke på forhånd har en så tæt tilknytning til barnet eller barnets forældre, at der er tale om en familieadoption. Fremmedadoption kaldes også anonym adoption. Hvis barnet adopteres fra udlandet, er det en international fremmedadoption og hvis barnet har bopæl i det danske rige, er det en national fremmedadoption.

Stedbarnsadoption er en adoption, hvor du adopterer din ægtefælles barn. Barnet kan være over 18 år og under 18 år. Når barnet er over 18 år, er der tale om en voksenadoption. Hvis barnet er statsborger i udlandet, er det en international stedbarnsadoption og hvis barnet har bopæl i det danske rige, er det en national stedbarnsadoption.

Familieadoption er en adoption, hvor du adopterer dit barnebarn eller nevø/niece. Familieadoption kan også gennemføres, hvis der er en anden tæt tilknytning mellem dig og barnet, f.eks. et plejebarn, eller mellem dig og barnets forældre. Barnet kan være over 18 år og under 18 år. Når barnet er over 18 år, er der tale om en voksenadoption. Hvis barnet er statsborger i udlandet, er det en international familieadoption og hvis barnet har bopæl i det danske rige, er det en national familieadoption.

Når du adopterer et barn, bliver det stillet på samme måde over for dig, som hvis du var barnets biologiske forælder. Det vil sige, at når du adopterer, får du forældremyndighed og forsørgelsespligt over et mindreårigt barn. Du bliver endvidere barnets værge over et mindreårigt barn og adoptivbarnet får gensidig arveret, og adoptivbarnet kan få dit efternavn.

I praksis betyder det, at man tager et barn til sig, og får de samme rettigheder og forpligtelser som ethvert forældrepar har for et barn, de selv har sat i verden.

For at kunne få tilladelse til at adoptere, er det et grundlæggende krav, at adoptionen skal være til gavn for barnet.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik