Statsborgerskab ved naturalisation

Statsborgerskab ved naturalisation

Efter Grundlovens § 44, jf. § 6 i lov om dansk indfødsret, kan en udlænding erhverve dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- personen skal have tilladelse til varigt ophold i et af landene i riget, og skal som hovedregel have haft ophold i mindst 7 sammenhængende år umiddelbart forud for ansøgningen. Nordiske statsborgere skal have haft ophold i mindst 2 år. For personer gift med danske statsborgere er reglerne lidt lempeligere.

- personer, der er straffet/foranstaltet, kan ikke få dansk statsborger-skab, før der er gået en vis tid efter straffen/foranstaltningen. Hvor lang tid afhænger af straffens/foranstaltningens art og størrelse.

- personen må som hovedregel ikke have restancer til det offentlige, medmindre der er lavet en afdragsordning eller lignende.

- personen skal uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig, kunne deltage ubesværet i en almindelig samtale på dansk (eller grønlandsk eller på færøsk).

- personen skal som hovedregel være villig til at give afkald på sit hidtidige statsborgerskab.

Ansøgningsskema indgives til Politimesteren på Færøerne sammen med et gebyr på kr. 1.000. Herefter vil politiet anføre til rapport, hvorvidt sprogkravet er opfyldt. Sagen sendes derefter til Integrationsministeriet, som behandler sagen videre. Hvis betingelserne skønnes opfyldt indgår personen i det lovforslag, der ca. hvert halve år fremsættes i Folketinget om indfødsrets erhvervelse.

Der er ikke et egentligt retskrav på at få dansk indfødsret ved lov, og personen kan derved få afslag på sin ansøgning, såfremt betingelserne ikke skønnes at være opfyldt.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik