Hvis du vil søge stedbarnsadoption

Du kan søge om stedbarnsadoption ved at indgive en ansøgning til Rigsombuddet på Færøerne, da det er Rigsombuddet, der behandler sager vedrørende stedbarnsadoptioner.

Du kan søge om stedbarnsadoption ved at udfylde følgende ansøgningsblanket; ansøgning om stedbarnsadoption og indsende denne til os.
Sammen med ansøgningen skal du i kopi vedlægge følgende dokumenter:

· din vielsesattest
· din fødsels- og dåbsattest / fødsels- og navneattest
· bevis for eventuel navneforandring for dig
· barnets fødsels- og dåbsattest / fødsels- og navneattest
· bevis for eventuel navneforandring for barnet
· dokumentation for forældremyndigheden, hvis barnet er under 18 år
· eventuel tidligere adoptionsbevilling vedrørende barnet
· opholdstilladelse for barnet, hvis dette er et krav

NB: Hvis du fremsender ansøgningsblanketten elektronisk, skal du også vedhæfte de nødvendige dokumenter elektronisk.

Udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi. De skal også vedlægges i en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk.

Det er et krav, at alle udenlandske fødselsattester legaliseres i overensstemmelse med den normale procedure for legalisering af familieretlige dokumenter. Vi henviser til Ankestyrelsens vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet, hvor man kan læse mere om legalisering.

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet findes her: Ankestyrelsens vejledning

Undersøgelsesforløbet ved ansøgning om stedbarnsadoption

Efter modtagelse af ansøgningen fra dig indhenter Rigsombuddet de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af ansøgningen, blandt andet skal barnets egne og barnets biologiske forældres holdning til ansøgningen om adoptionen belyses.

Ansøger, ansøgers ægtefælle og barnet indkaldes normalt til en samtale på Rigsombuddet med henblik på vejledning og oplysning af sagen.

Det bemærkes i den anledning, at vi også indkalder børn fra ca. 7 års alderen til en samtale på Rigsombuddet med henblik på at få dets holdning til adoptionen belyst, og såfremt barnet er over 18 år, skal barnet give sit samtykke til adoptionen.

Hvis barnet er over 18 år, beder vi barnets biologiske forældre om at erklære deres stilling til ansøgningen om adoption.

Hvis barnet er under 18 år, og har barnets biologiske forældre fælles forældremyndighed, skal barnets biologiske forældre give deres samtykke til adoptionen.

Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, skal denne forælder give sit samtykke til adoptionen, medens den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal erklære sin stillingtagen til ansøgningen.

Særligt om stedbarnsadoption af udenlandske børn

Hvis der er tale om stedbarnsadoption af et udenlandsk barn, der (endnu) bor i udlandet, eller som er bragt til Færøerne med henblik på adoption, inddrager Rigsombuddet myndighederne i barnets hjemland.

Hvis barnet derimod har fast bopæl på Færøerne kræves der normalt ikke inddragelse af myndigheder i udlandet i forbindelse med en stedbarnsadoption.

Hvis der er tale om adoption af et udenlandsk barn under 18 år, med en udenlandsk forælder, og hvor barnets udenlandske forælder er gift med en færing, får barnet ikke automatisk dansk indfødsret. Det er dog muligt at søge om dansk indfødsret. Rigsombuddet vil sørge for, efter oplysning af sagen, at sende ansøgningen videre til Justitsministeriet.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik