Ophævelse af adoption

Ophævelse af adoption betyder, at adoptivbarnet og adoptanterne ikke længere har et retsforhold til hinanden. Blandt andet er der ikke længere gensidig arveret mellem dem.

Hvis du vil søge om at ophæve en adoption, skal du sende en ansøgning til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Hent blanket her: Ophævelse af adoption

Vil du vide mere om ophævelse af adoption, kan du:

· Læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside; http://ast.dk/born-familie/adoption/ophaevelse-af-en-adoption-1

· Læse de gældende love på adoptionsområdet på www.logir.fo

Følgende love og bekendtgørelser vedrører adoptionsområdet:

Anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption, som ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010.

Bekendtgørelse nr. 288 af 26. marts 2007 for Færøerne om godkendelse som adoptant, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1114 af 21. november 2008

Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 for Færøerne om adoption

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om ophævelse af adoption eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen at kontakte Rigsombuddet.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik