Hvis du vil søge om fremmedadoption

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Du kan søge om godkendelse som adoptant ved at indgive en ansøgning til Rigsombuddet på Færøerne, da det er Rigsombuddet, der behandler sager vedrørende adoption af udenlandske børn.

Du kan søge om godkendelse som adoptant ved at udfylde følgende ansøgningsblanket; "Ansøgning om godkendelse som adoptant" og indsende denne til os.

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet ved ansøgning om godkendelse som adoptant

Efter modtagelse af ansøgningen fra dig, indhenter Rigsombuddet oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af ansøgningen. Disse er blandt andet skatteattest for de 3 seneste år, skatterestanceerklæring, helbredserklæring, helbredsattest, budgetskema, skema vedrørende formueopgørelse, oplysninger fra børneværnstjenesten, samt oplysninger fra ”Almennaverkinum”.

Det bemærkes, at helbredserklæring, budgetskema og skema vedrørende formueopgørelse skal udfyldes af dig på følgende blanketter, Helbredserklæring, Budgetskema og Formueopgørelse. Helbredsattesten, der findes her Helbredsattest, skal udfyldes af din sædvanlige læge.

Det skal også bemærkes, at ansøgningsblanketten indeholder samtykke til, at Rigsombuddet blandt andet indhenter straffeattest og oplysninger fra børneværnstjenesten, samt ”Almennaverkinum”.

Efter at Rigsombuddet har indhentet de nødvendige oplysninger, indkaldes du til et møde hos en jurist, hvor der spørges ind til de indhentede oplysninger og dine forhold i øvrigt. På mødet vejledes der tillige om det videre forløb. Herefter kommer Rigsombuddets socialrådgiver på et hjemmebesøg med henblik på at vurdere din egnethed til at adoptere.

Efter socialrådgiveren er færdig med sin vurdering forelægges vurderingen sammen med ansøgningen og de i øvrigt tilvejebragte oplysninger for Færøernes Adoptionssamråd, der indstiller til, hvorvidt du skal godkendes som adoptant, hvorefter Rigsombuddet træffer afgørelse i sagen.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik