Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om fremmedadoption, kan du:

· Læse Rigsombuddets pjece om international fremmedadoption

· Læse mere på Adoptionsnævnets hjemmeside: http://www.adoptionsnaevnet.dk

· Læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside; http:// http://ast.dk/born-familie/adoption

· Læse de gældende love på adoptionsområdet på www.logir.fo

Følgende love og bekendtgørelser vedrører adoptionsområdet:

Anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption, som ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010.

Bekendtgørelse nr. 673 af 18. maj 2015 for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 for Færøerne om adoption

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om adoption eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen at kontakte Rigsombuddet.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik