Hvis du vil søge om familieadoption

Du kan søge om familieadoption ved at indgive en ansøgning til Rigsombuddet på Færøerne, da det er Rigsombuddet, der behandler sager vedrørende familieadoptioner.

Du kan søge om familieadoption ved at udfylde følgende ansøgningsblanket; ansøgning om familieadoption og indsende denne til os.

Sammen med ansøgningen skal du i kopi vedlægge følgende dokumenter:

· din eller jeres vielsesattest
· din eller jeres fødsels- og dåbsattest / fødsels- og navneattest
· bevis for eventuel navneforandring for dig eller jer
· barnets fødsels- og dåbsattest / fødsels- og navneattest
· bevis for eventuel navneforandring for barnet
· dokumentation for forældremyndigheden, hvis barnet er under 18 år
· eventuel tidligere adoptionsbevilling vedrørende barnet
· opholdstilladelse for barnet, hvis dette er et krav
· din eller jeres årsopgørelser for de sidste 2 år
· plejetilladelse, hvis barnet opholder sig hos dig eller jer, og opholdet er betinget af en plejetilladelse.

NB: Hvis du fremsender ansøgningsblanketten elektronisk, skal du også vedhæfte de nødvendige dokumenter elektronisk.

Udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi. De skal også vedlægges i en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk.

Det er et krav, at alle udenlandske fødselsattester legaliseres i overensstemmelse med den normale procedure for legalisering af familieretlige dokumenter. Vi henviser til Ankestyrelsens vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet, hvor man kan læse mere om legalisering.

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet findes her; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125004

Undersøgelsesforløbet ved ansøgning om familieadoption

Efter modtagelse af ansøgningen fra dig indhenter Rigsombuddet oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af ansøgningen, blandt andet indhenter vi bopælsattest for dig/jer, en fuldstændig straffeattest for dig/jer, samt en erklæring fra ”Høvuðsbarnaverndanevndini” om, hvorvidt du/I efter de regler, der gælder om plejetilladelse (fosturloyvi), opfylder betingelserne for at have et barn i pleje.

Herudover skal Rigsombuddet sørge for at belyse barnets egen og barnets biologiske forældres holdning til ansøgningen om adoptionen.

Ansøger, barnet og barnets biologiske forældre indkaldes normalt til en samtale på Rigsombuddet med henblik på vejledning og oplysning af sagen.

Det bemærkes i den anledning, at vi også indkalder børn fra ca. 7 års alderen til en samtale på Rigsombuddet med henblik på at få dets holdning til adoptionen belyst, og såfremt barnet er over 18 år, skal barnet give sit samtykke til adoptionen.

Hvis barnet er over 18 år, beder vi barnets biologiske forældre om at erklære deres stilling til ansøgningen om adoption.

Hvis barnet er under 18 år, og har barnets biologiske forældre fælles forældremyndighed, skal barnets biologiske forældre give deres samtykke til adoptionen.

Hvis barnet er under 18 år og den ene forælder har forældremyndigheden alene, skal denne forælder give sit samtykke til adoptionen, medens den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal erklære sin stillingtagen til ansøgningen.

Særligt om familieadoption af udenlandske børn:

Hvis der er tale om familieadoption af et udenlandsk barn, der (endnu) bor i udlandet, eller som er bragt til Færøerne med henblik på adoption, inddrager Rigsombuddet myndighederne i barnets hjemland.

Hvis barnet derimod har fast bopæl på Færøerne kræves der normalt ikke inddragelse af myndigheder i udlandet i forbindelse med en familieadoption.
Såfremt barnet bor i udlandet, foretages der separate undersøgelser af henholdsvis dine/jeres og barnets forhold.

Rigsombuddet foretager undersøgelsen af dig/jer.
Barnets hjemland foretager typisk undersøgelsen af barnet.
Rigsombuddets undersøgelse af dine/jeres forhold omfatter bl.a. følgende forhold:

— jeres/din bolig, erhverv og økonomi
— jeres/dine helbredsmæssige forhold
— jeres/din baggrund, familieforhold og sociale miljø
— jeres/din kendskab til børn
— jeres/dine oplysninger om andre børn i hjemmet
— jeres indbyrdes forhold
— jeres/dit adoptionsmotiv
— jeres/din egnethed til at påtage sig en international adoption

Et væsentligt formål med at foretage en undersøgelse af barnets forhold er at skabe det nødvendige grundlag for at kunne vurdere, om fordelene ved adoptionen vil være så store, at det kan opveje de ulemper, som barnet står overfor ved overgangen fra hjemlandet til færøske forhold.

Hvis der er tale om adoption af et udenlandsk barn under 12 år, får barnet automatisk dansk indfødsret. Hvis der er tale om adoption af et udenlandsk barn fra 12 år får barnet ikke automatisk indfødsret. Det er dog muligt at søge om dansk indfødsret. Rigsombuddet vil sørge for, efter oplysning af sagen, at sende ansøgningen videre til Justitsministeriet.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik