Hvor meget samvær skal der være?

Der skal være samvær i det omfang, der er bedst for det enkelte barn. Det er altid en konkret vurdering på grundlag af barnets familiemæssige situation.


Det er som udgangspunkt jer som forældre, der sammen aftaler, hvordan samværet skal tilrettelægges. Der er ikke fastsat noget standardsamvær eller minimumssamvær i loven. Vi træffer afgørelse om samvær efter, hvad der er bedst for barnet.


Rigsombuddet kan ikke fastsætte mere samvær end det, der ønskes af den forælder, der har ret til samvær. I særlige tilfælde kan Rigsombuddet bestemme, at samværet skal være overvåget, og i ganske særlige tilfælde kan man afslå at fastsætte samvær eller ophæve et allerede fastsat samvær.


Weekendsamvær og hverdagssamvær


Når vi skal vurdere, hvilket samvær der er bedst for dit barn, er der en række forhold, vi lægger vægt på. Det er blandt andet:


• Barnets alder og modenhed


• Barnets holdning til samværet alt efter alder og modenhed


• Barnets dagligdag, herunder fritidsaktiviteter


• Samværsforælderens og barnets hidtidige kontakt


• Forældrenes samarbejdsevne


• Forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold


• Afstanden mellem forældrenes bopæle


• Barnets kontakt til søskende, herunder halvsøskende


• Andre praktiske forhold


Feriesamvær


Samvær i ferier og ved højtider fastsættes også efter en konkret og individuel vurdering. Normalt fastsættes der følgende samvær:


• Sommerferie: 2-3 uger


• Nogle dage i efterårsferien, eller hele efterårsferien hvert andet år


• Nogle dage i påsken hvert år, eller hele påsken hvert andet år.


• I julen således at der er samvær juleaften hvert andet år. Vi lægger vægt på kultur og traditioner.


• Nytår hvert andet år


• Der kan også blive tale om samvær ved andre kulturelle og religiøse begivenheder


Der fastsættes normalt ikke feriesamvær med overnatning, hvis der i forvejen ikke er samvær med overnatning. Der kan i stedet være samvær uden overnatning flere dage i træk.


Særligt om små børn


I barnets første måneder, dvs. de første 4-5 måneder, kan der fastsættes hyppige, men måske ganske kortvarige samvær mellem samværsforælderen og barnet, og dette samvær vil gradvist kunne optrappes i takt med barnets alder.


Der vil ofte være mulighed for at fastsætte et samvær med overnatning for børn på omkring 9-12 måneder, hvis der er en god kontakt mellem barnet og samværsforælderen.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik