Barnets ret til at udtale sig

Når vi behandler en sag om samvær, kan vi inddrage barnet, så barnets perspektiv og meninger kan komme frem. Det kan blandt andet ske ved en samtale med barnet.


Udgangspunktet er, at hvis et barn er fyldt 12 år, skal der, før der træffes en afgørelse finde en samtale sted med barnet. Samtalen undlades dog, hvis det må antages at være til skade for barnet eller uden nogen betydning for sagen.


Er barnet under 12 år, kan vi også afholde en samtale med barnet, hvis barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det.


Vi hører børn ned til 6-7 års alderen.

Samtalen vil som udgangspunkt blive foretaget af en børnesagkyndig rådgiver.

Barnet har ret til at sige sin mening, men har ikke pligt til det.

At barnet har ret til at udtale sig betyder ikke, at barnet selv bestemmer.

Barnets mening kan også komme frem, ved at vi får lavet en børnesagkyndig undersøgelse.


Hvis vi skønner, at det vil være til skade for barnet at blive inddraget i sagen, skal barnet ikke inddrages. Det samme gælder, hvis vi vurderer, at det vil være unødvendigt på grund af sagens omstændigheder.

Læs vores pjecer om børnesamtalen:

Vegleiðing til foreldur

Vegleiðing til barnið


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik