Overvåget samvær

Hvad er overvåget samvær?


Overvåget samvær betyder, at samværet mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos bliver observeret af fx. en børnesagkyndig rådgiver, anden fagperson, eller anden familiemedlem.


Overvåget samvær bruges i situationer, hvor Rigsombuddet vurderer, at der ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos.


Hvad er formålet med overvåget samvær?


Der kan være mange forskellige grunde til, at Rigsombuddet bestemmer, at den ene forælder i en periode har overvåget samvær med sit barn. Det kan være tilfælde, hvor kontakten mellem forælder og barn har været afbrudt i lang tid, eller hvor forælderen og barnet endnu ikke kender hinanden. Overvåget samvær kan også sættes i værk, hvis forældrene har mange konflikter og svært ved at samarbejde om barnet. Eller i situationer, hvor der er mistanke om vold eller misbrugsproblemer.


Overvåget samvær kan have forskellige formål, og derfor er der flere former for overvåget samvær. I hver enkelt situation vurderer Rigsombuddet, hvordan det overvågede samvær skal foregå, og hvilke konkrete forhold der ligger til grund for vurderingen.


Fire typer overvåget samvær


Beskyttet samvær indebærer, at samværet sker under konstant overvågning. Denne form anvendes typisk, hvis der i lang tid ikke været kontakt mellem barnet og samværsforælderen, eller hvis det er usikkert om samværsforælderen kan tage sig af barnet, for eksempel ved misbrug eller mistanke om misbrug. Beskyttet samvær anvendes også i tilfælde, hvor der er mistanke om grænseoverskridende adfærd, eller hvor der er udtrykt en frygt for bortførelse, som ikke umiddelbart kan afvises. Beskyttet samvær er et vilkår, der kan anvendes, når der efter en konkret vurdering ikke er andre muligheder for samvær.


Observeret samvær anvendes typisk, når der er behov for flere oplysninger om barnet og/eller forælderen, for eksempel som et led i en børnesagkyndig undersøgelse. I dette tilfælde danner observationen grundlag for vurderingen af, hvordan det fremtidige samvær skal være. En afgørelse om observeret samvær er altså et led i oplysningen af sagen og ikke en afgørelse om, hvorvidt der kan være samvær i fremtiden.


Støttet samvær anvendes i tilfælde, hvor samværsforælderen er ung og umoden, uvant med pasningen af barnet, eller hvis barnet er meget lille eller handicappet. Samværet bruges til at sikre, at der sker en gradvis tilvænning og eventuel oplæring i at omgås et barn. Støttet samvær kan også anvendes i tilfælde, hvor der er et højt konfliktniveau mellem forældrene, og hvor der er behov for en neutral person, som kan være med til at hente og aflevere barnet, enten sammen med forældrene eller alene.


Overværet samvær bruges blandt andet i tilfælde, hvor der 'blot' er behov for, at der er en udenforstående til stede under samværet. For eksempel i tilfælde hvor konfliktniveauet mellem forældrene er meget højt, og hvor bopælsforælderen på grund af konfliktniveauet er imod samværet. I disse situationer kan det være en hjælp til at sikre en kontakt mellem barnet og samværsforælderen og en måde at sætte gang i samværet på. Overværet samvær kan også anvendes i tilfælde, hvor det er bedst for barnet, at der er samvær, men kun i form af en kendekontakt. Kendekontakt er samvær med forholdsvis lange intervaller og kort tid ad gangen, som for eksempel kan bruges, hvis samværsforælderen er fængslet. Overværet samvær kan anvendes i situationer, hvor der er behov for at få hente- og afleveringssituationer til at fungere, og hvor forældrene henter barnet et neutralt sted.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik