Orientering om barnet

Den forælder, der har barnet boende, orienterer normalt den anden forælder om nyt fra barnets dagligdag.


Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har den af jer, der ikke har forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om jeres barns forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger.


Den af jer, der ikke har forældremyndigheden, skal selv henvende sig for at få oplysningerne. Man kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om jeres børns forhold i skole og institution.


Hvis skolen, institutionen mv. nægter at give konkrete oplysninger mv., skal de træffe en afgørelse herom, som kan påklages efter de regler om klageadgang, der gælder for vedkommende myndighed m.v. Er der ikke regler om klageadgang over institutionen eller myndigheden, kan klage ikke finde sted.


Du kan læse mere om din ret til orientering i Rigsombuddet pjece om rættin til kunning.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik