Hvem kan få børnesagkyndig rådgivning?

Børnesagkyndig rådgivning er et tilbud til forældre - gifte og ugifte - som er uenige om samvær eller forældremyndighed over deres fælles barn.


Det bemærkes at såfremt kun den ene forælder ønsker at få børnesagkyndig rådgivning er dette også en mulighed.


Børnesagkyndig rådgivning er også et tilbud til børn.


Den børnesagkyndige rådgiver taler som regel med forældrene først. Forældrene og den børnesagkyndige rådgiver aftaler, om barnet eller andre skal inddrages i samtalerne. I mange tilfælde lykkes det at få talt tingene igennem på en mere konstruktiv måde til gavn for barnet og til større tilfredshed for forældrene.


Hvis forældrene ikke ønsker at modtage børnesagkyndig rådgivning, kan rådgivningen tilbydes til barnet alene. For at barnet kan have glæde og gavn af rådgivningen, skal barnet have en vis modenhed.


Såfremt forældrene har en aktuel sag om samvær i Rigsombuddet, sættes behandlingen af sagen i bero, indtil den børnesagkyndige rådgivning er afholdt. Der er mulighed for at søge om fastsættelse af midlertidigt samvær, medens samværssagen er i bero i forbindelse med børnesagkyndig rådgivning.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik