Konfliktmægling

I sager, hvor forældrene er uenige om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet eller hvor meget barnet skal være sammen med hver forælder, har Rigsombuddet mulighed for at tilbyde konfliktmægling.


Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, de begge kan acceptere.


Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er, at det er parterne selv, der rummer den bedste løsning på netop deres konflikt. Det betyder, at mæglerne styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet.


Fokus i mæglingen er rettet mod fremtiden og ikke mod fortiden.


Konfliktmægling er altid frivillig for begge parter og kan afbrydes, hvis en af parterne ikke længere ønsker at fortsætte.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik