Hvem kan træffe afgørelse i forældremyndighedssager ved uenighed?

Er I uenige om forældremyndighedens placering er det som altovervejende hovedregel domstolen på Færøerne, der kan træffe afgørelse i sagen.
Rigsombuddet, kan træffe afgørelse om:
• Forældremyndighed ved død

• Midlertidig forældremyndighed i forbindelse med at indehaveren af forældremyndigheden er forhindret i at udøve sine pligter og beføjelser som forældremyndighedsindehaver

• Midlertidigt at tillægge den anden af forældrene forældremyndigheden alene, hvis der er fælles forældremyndighed, og der er risiko for, at den ene af dem vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndighed
I andre sager, er det domstolen, der kan træffe afgørelse, hvor der er uenighed om forældremyndighedsspørgsmålet.
I skal være opmærksomme på, at domstolen ikke kan træffe afgørelse om, at I skal have fælles forældremyndighed over jeres barn.

Læs mere om forældremyndighed ved død her.

Læs mere om forældremyndighed ved forhindring her.

Læs mere om forældremyndighed ved risiko for bortførsel her.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik