Forældremyndighed ved risiko for bortførsel

Rigsombuddet kan efter anmodning midlertidigt tillægge den anden af forældrene forældremyndigheden alene, hvis der er fælles forældremyndighed, og der er risiko for, at den ene af dem vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndighed.


Der skal være tale om sager, hvor barnets udrejse er nært forestående. Afgørelsen skal altid træffes ud fra en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet.


Det er en betingelse for at anvende bestemmelsen, at der er en akut bortførelsesrisiko. Der kan f.eks. være tale om, at den ene forælder er forsvundet sammen med barnet, og oplysningerne i sagen tyder på, at den pågældende forælder vil rejse ud af Riget med barnet.


Social- og indenrigsministeren (Koordinationsenheden for Børnebortførelse) kan også træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed, og der er risiko for, at den ene af forældrene vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndigheden.


Der henvises også til hjemmesiden

www.boernebortfoerelse.dk


Klage over afgørelsen

Rigsombuddets afgørelse om midlertidig forældremyndighed i forbindelse med risiko for bortførsel kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du sende klagen til os. Så sender vi din klage og alle sagens papirer til Ankestyrelsen.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik