Orientering om barnet

Som regel fungerer det sådan, at den forælder, der har barnet boende, fortæller den anden forælder nyt fra barnets dagligdag.


Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har den af jer, der ikke har forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om jeres barns forhold fra skolen, børneinstitutioner, og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger.


Den af jer, der ikke har forældremyndigheden, skal selv henvende sig til institutionen for at få oplysningerne. Man kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om jeres barns forhold i skole og institution.


Hvis institutionen ikke vil udlevere oplysningerne, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse for nægtelsen samt klagevejledning.


Rigsombuddet kan endvidere i særlige tilfælde efter anmodning fra forældremyndighedsindehaveren eller én af de ovennævnte instititutioner fratage den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, retten til at få orientering.


Læs mere i pjecen "vegleiðing um rætt til kunning"


Klage over afgørelsen


Rigsombuddets afgørelse om fratagelse af orienteringsretten kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik