Hvis I havde fælles forældremyndighed

Dør den ene forælder, har den anden forælder forældremyndigheden alene fremover.


Hvis barnet ikke boede hos den efterlevende forælder ved dødsfaldet, kan andre end forælderen søge om at få forældremyndigheden. Denne ansøgning skal indsendes til Rigsombuddet. Den efterlevende forælder har dog altid fortrinsret til at beholde forældremyndigheden. Er det ikke godt for barnet at bo hos den efterlevende forælder, kan Rigsombuddet dog give forældremyndigheden til en anden.


Rigsombuddet lægger vægt på, hvad der er bedst for barnet. Barnet skal i denne forbindelse inddrages i sagen. Afdødes ønske kan også få nogen betydning, men den efterlevende forælders fortrinsstilling er altid stærk, også selvom afdøde ved sit testamente ønskede noget andet.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik