Klage over afgørelsen

Du kan ikke klage over Rigsombuddets afgørelse om forældremyndighed, når en forælder er død til højere administrativ myndighed, men sagen kan indbringes for retten under en sag mod den, som Rigsombudsmanden har tillagt forældremyndihgeden. Afgørelsen kan indbringes for retten inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt pågældende.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik