Hvornår kan jeg søge om ægtefællebidrag?

Hvornår kan jeg søge om ægtefællebidrag?

Rigsombuddet kan hjælpe dig med at få fastsat ægtefællebidrag, både mens du er gift og i forbindelse med separation og skilsmisse.


Ægtefællebidrag i forbindelse med separation og skilsmisse

Når I søger separation eller skilsmisse, skal I aftale, om den ene af jer skal betale bidrag til den anden. Hvis den ene skal have pligt til at betale bidrag, skal I aftale, hvor lang en periode, der er pligt til at betale bidrag. Rigsombuddet kan hjælpe jer med at blive enige om en aftale. Hvis I ikke bliver enige, skal retten afgøre spørgsmålet.

Efter I har aftalt eller retten har truffet afgørelse om eventuel bidragspligt, samt længden heraf, kan du søge Rigsombuddet om at afgøre, hvor meget din ægtefælle skal betale. Rigsombuddet kan således kun fastsætte bidragets størrelse.


Ægtefællebidrag mens I er gift

Opfylder din ægtefælle ikke sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Rigsombuddet om at få fastsat ægtefællebidrag. Dette gælder både hvis I bor sammen, eller hvis I på grund af uenighed ikke bor sammen.

En afgørelse om ægtefællebidrag, mens I er gift, er kun gældende frem til en evt. separation eller skilsmisse.


Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal efter Rigsombuddets praksis være modtaget i Rigsombuddet senest ca. 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, hvis fastsættelsen af bidrag skal ske med tilbagevirkende kraft. Den bidragsudløsende begivenhed kan f.eks. være samlivets ophør, dato for separationsbevilling eller dato for endelig dom om separation eller skilsmisse.

Hvis der ansøges senere end ca. 2 måneder efter den bidragsudløsende begivnehed, fastsættes bidraget efter Rigsombuddets praksis fra datoen for ansøgningens modtagelse i Rigsombuddet.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik