Ændring af bidragsperioden

Ændring af bidragsperioden

Hvis I har aftalt, at der ikke skal være pligt til at betale ægtefællebidrag, kan denne aftale kun ændres af retten. Det samme gælder, hvis du ønsker en aftalt bidragsperiode ændret til en længere eller kortere periode.

Retten kan ændre aftalen, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen. Retten kan også ændre aftalen, hvis retten skønner, at aftalen var urimelig for den ene ægtefælle, da aftalen blev indgået.

En ved dom truffet afgørelse om bidragspligten og bidragsperioden kan ændres ved dom, såfremt væsentlige forandrede forhold og særlige grunde i øvrigt taler herfor.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik