Eneforældremyndighed

Eneforældremyndighed betyder, at den ene forælder har forældremyndigheden over barnet alene.
Ved eneforældremyndighed træffer forældremyndighedsindehaveren selv alle beslutninger om barnets forhold.
Det er således ikke nødvendigt at spørge den anden forælder.
Dette gælder dog ikke omfanget af samvær som forældremyndighedsindehaveren ikke kan bestemme.
Den forælder der ikke har forældremyndighed over barnet, har ikke krav på at deltage i forældremøder, forældresamtaler, institutionsarrangementer osv.
Institutionen kan dog opfordre forældrene til, at de begge forældre deltager i fx forældresamtaler, hvis det skønnes bedst for barnet.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik