Fælles forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal tage jer af barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.
Hvis I er flyttet fra hinanden, behøver I ikke at være enige om alle beslutninger, selvom I har fælles forældremyndighed. Den forælder, barnet har bopæl hos, bestemmer selv de overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv.
Ved fælles forældrmyndighed har begge forældre ret til, at:
• deltage i arrangementer i institutionen, forældremøder, samt samtaler med institutionen om barnet osv.
• at have kontakt med læge, sygehus, socialforvaltning, og børneværn.
• at få indsigt i alle dokumenter eller oplysninger vedrørende barnet – men ikke oplysninger om den anden forælder.

Her kan du se en oversigt over, hvad I skal være enige om, når I har fælles forældremyndighed, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme.
Begge forældremyndighedsindehavere:
-Værgemål
-Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
-Skolevalg, videreuddannelse
-Skolefritidsordning
-Risikobetonet fritidsaktivitet
-Flytning udenlands (ikke til Grønland og Danmark)
-Navnevalg
-Religiøse forhold
-Ægteskab
-Pas

Bopælsfoælderen:
-Direkte daglig omsorg
-Daginstitution
-Fritidsaktiviteter
-Flytning indenlands (indenfor Riget)
-Skolepsykolog
-Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen:
-Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg
-Fritidsaktiviteter


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik