Fra fælles forældremyndighed til ene forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, og ikke er gift, kan I aftale at ophæve den fælles forældremyndighed og overdrage forældremyndigheden til den ene forælder alene.


Aftalen skal anmeldes til Rigsombuddet på en særlig blanket for at være gyldig. Blanketten skal underskrives af jer begge to. Når Rigsombuddet har modtaget anmeldelsen, sender vi jer en kvittering for modtagelsen. Når I har modtaget kvitteringen for anmeldelsen, er aftalen gyldig.


Gå til anmeldelseblankettet om ophør af fælles forældremyndighed.


Hvis én af forældrene ønsker, at den fælles forældremyndighed bliver ophævet og at forældremyndigheden bliver overdraget til den ene af jer alene, men I ikke er enige om ophævelsen, er det kun domstolen, der kan træffe afgørelse i sagen. Det er i henhold til gældende lovgivning ikke muligt for domstolen på Færøerne at dømme til fortsat fælles forældremyndighed.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik