Hvad sker der, når du beder Rigsombuddet om hjælp?

Når Rigsombuddet modtager henvendelse fra jer om, at I er uenige om forældremyndigheden, vil I som udgangspunkt blive tilbudt børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, så I selv kan finde gode løsninger for jeres barn.
Vores opgave er at forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning, under hensyn til, hvad der er bedst for jeres barn. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I sammen finder en løsning, I kan samarbejde om. Som en del af børnesagkyndig rådgivning kan vi også rådgive barnet.
Lykkes det jer ikke at finde frem til en løsning, kan Rigsombuddet ikke hjælpe jer yderligere og en af jer kan herefter anlægge sag ved retten.

Hvis en sag om forældremyndighed indbringes for retten af en af jer, er det retten, der beslutter, hvad der skal ske med forældremyndigheden. Retten skal træffe denne afgørelse, ud fra hvad der er bedst for jeres barn. Det får blandt andet betydning for en afgørelse om forældremyndighed, hvem af jer der er bedst til at samarbejde og dermed sikre jeres barns kontakt til jer begge to.

I skal være opmærksomme på, at retten ikke kan træffe afgørelse om, at I skal have fælles forældremyndighed over jeres barn.
Du kan ikke klage over Rigsombuddets beslutning om at afslutte et rådgivningsforløb i forbindelse med uenighed om forældremyndighed.
Hvis sagen skal behandles i retten, kan I søge om fri proces til retssagen.


Læs mere om børnesagkyndig rådgivning her.

Læs mere om konfliktmægling her.

Læs mere om fri proces her.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik