Fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet og dene ene af jer vælger at flytte ud af det fælles hjem sammen med barnet og til et andet sted i landet (riget) kan denne frit gøre dette, da ingen af forældrene har nogen fortrinsstilling. - Den ene af forældrene kan således bringe barnet ud af det fælles hjem samt tilbageholde barnet selvom forældrene i princippet skal være enige.


Dog følger det af særlovgivningen, at en formel adresseændring kræver samtykke fra begge indehavere af forældremyndigheden, i forbindelse med fraflytning fra det fælles hjem, da den kommune, som forælderen sammen med barnet flytter til i udgangspunktet skal sørge for at få samtykke fra den anden forælder før de kan foretage adresseændringen.


Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet og I ikke kan blive enige om hos hvem af jer barnet skal bo kan dette spørgsmål kun afgøres ved, at retten træffer afgørelse om at den fælles forældremyndighed ophører og tillægges en af jer alene.


En bopælsforælder kan i forbindelse med efterfølgende flytning ændre sin eller barnets bopæl, herunder adresse, til et andet sted her i landet (riget) eller i udlandet.


Dog kræves der, at begge forældre giver samtykke til at barnet forlader landet (riget), såfremt forældrene er uenige om forældremyndigheden. Uenighed kræver at det skal kunne konstateres, at forældrene er uenige om, hvem af dem skal have forældremyndigheden alene. Uenighed kan fx konstateres ved, at der er anlagt retssag eller at der er taget initiativ hertil ved at søge om fri proces eller den omstændighed at barnet fjernes.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik