Familieretligt lovregister

Følgende lovgivning findes i Nalunaarutit (Grønlandsk Lovsamling).

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">N</b>: Nalunaarutit A (rigslove, bekendtgørelser o.l.) <b style="mso-bidi-font-weight: normal">NB</b>: Nalunaarutit B (cirkulærer, kommunale vedtægter, legater & fonde) <b style="mso-bidi-font-weight: normal">NC:</b> Nalunaarutit C (tjenestemænds bestemmelser og overenskomster)

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Adoption:</b>

Lov nr. 279 af 11. juni 1972 om Adoption, N. 76 p. 80, i kraft A 63 26. februar 1976, N 76, L. 623 21. december 1972, N 76 p. 90, L. 313 10. juni 1976 (18 år) i kraft A. 518 27. oktober 1976, N 76 p. 393 og 394.

Cirkulære nr. 150 af 28. juni 1968 Behandling af adoptionssager, Cirkulære nr. 68 af 26. marts 1976, NB. p. 47.

Cirkulære nr. 68 af 26. marts 1976 Adoptionslovens ikraftsættelse, NB 76 p. 44.

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Børnebidrag:</b>

Lov nr. 197 af 16. juni 1962 om Børns retsstilling i Grønland, N. 62 p. 150, i kraft Nord- og Østgrønland, A. 241 af 6. maj 1974, N. 74 p. 228.

Bekendtgørelse nr. 322 af 20. august 1963 Engangsbidrag, N. 63 p. 222.

Landsdommercirkulære nr. 104 af 23. juni 1970 Engangsbidrag

Landsdommercirkulære nr. 141 af 15. maj 1974 Børnelovens ikrafttræden i Nord- og Østgrønland.

Landsdommercirkulære nr. 142 af 15. maj 1974 Lov om Børns retsstilling i Nord- og Østgrønland.

Landsdommercirkulære nr. 194 af 22. juni 1984 Undervisnings- og uddannelsesbidrag.

Landsdommercirkulære nr. 196 af 28. maj 1985 Konfirmationsbidrag m.v.

Traktat af 16. januar 1992 FN-konvention 1989 om Barnets rettigheder, 11. maj 1993 ved bekendtgørelse af 7. oktober 1993, N. 93 p. 309.

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Indgåelse af ægteskab:</b>

Lov nr. 256 af 4. juni 1969 om Ægteskabets indgåelse og opløsning, i kraft Grønland A. 307 af 14. maj 1993, N. 93 p. 246, A. nr. 321 af 26. april 1996 (§ 1 i lov nr. 373 af 7. juni 1989 i kraft (ændring som følge af lov om registreret partnerskab), N. 96 p. 254.

Bekendtgørelse nr. 410 af 22. juni 1993 Kirkelig vielse inden for folkekirken, N. 93 p. 262.

Bekendtgørelse nr. 411 af 22. juni 1993 Kirkelig vielse uden for folkekirken, N. 93 p. 266.

Bekendtgørelse nr. 578 af 21. juni 1996 Ægteskabs indgåelse og opløsning, N. 96 p. 263.

Cirkulære nr. 103 af 21. juni 1996 Ægteskabs indgåelse, N. 96 p. 35.

Rigsombudsmandscirkulære 11-37 af 25. juni 1996 Ægteskabsbetingelser prøvet i Grønland eller i Danmark.

Traktat nr. 50 af 7. maj 1965 Konvention 1962 om samtykke, alder ved ægteskab, LTC 65 p. 464, Traktat nr. 110 af 12. september 1996 Andre landes tiltrædelse, LTC 96 p. 479.

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Navne:</b>

Lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne i kraft med ændringer A. 549 21. august 1986, N. 86 p. 189.

Cirkulære nr. 30 af 1. marts 1982 Udfærdigelse af navnebeviser, NB. 86 p. 117

Cirkulære nr. 28 af 1. marts 1982 Gifte personers navne, NB. 86 p. 115.

Bekendtgørelse nr. 96 af 24. februar 1988 Anvendelse islandske personnavne, N. 88 p. 96.

Cirkulære nr. 1 af 1. januar 1986 Fortegnelse godkendte grønlandske fornavne (vicebiskop).

Cirkulære nr. 195 af 1. november 1990 Godkendelse danske fornavne, MT 90 p. 1187.

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Separation/skilsmisse:</b>

Lov nr. 256 af 4. juni 1969 om Ægteskabets indgåelse og opløsning, i kraft Grønland A. 307 af 14. maj 1993, N. 93 p. 246, A. nr. 321 af 26. april 1996 (§ 1 i lov nr. 373 af 7. juni 1989 i kraft (ændring som følge af lov om registreret partnerskab), N. 96 p. 254.

Bekendtgørelse nr. 409 af 22. juni 1993 Mægling ved separation eller skilsmisse, N. 93 p. 261.

Bekendtgørelse nr. 578 af 21. juni 1996 Ægteskabs indgåelse og opløsning, N. 96 p. 263.

Cirkulære nr. 104 af 21. juni 1996 Ægteskabs opløsning, NB: 96 p. 43.

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Værgemål og umyndiges midler:</b>

Lov nr. 277 af 30. juni 1922 om Myndighed i kraft A. 306 14. maj 1993, N. 93 p. 226

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Ægtefællebidrag:</b>

Lov nr. 56 af 18. marts 1925 om Ægteskabets retsvirkninger, i kraft 1. juli 1993 L. 150 31. marts 1993, N. 93 p. 57.

Lov nr. 256 af 4. juni 1969 om Ægteskabets indgåelse og opløsning, i kraft Grønland A. 307 af 14. maj 1993, N. 93 p. 246, A. nr. 321 af 26. april 1996 (§ 1 i lov nr. 373 af 7. juni 1989 i kraft (ændring som følge af lov om registreret partnerskab), N. 96 p. 254.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik