Fælleserklæring

Med udgangspunkt i Færøernes nuværende forfatningsmæssige placering og i overensstemmelse med det færøske folks selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten er Danmarks statsminister og Færøernes lagmand enige om:

  • At der søges gennemført en ordning, hvorefter de færøske myndigheder kan overtage ansvaret for samtlige sager og sagsområder undtaget statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarpolitik samt valuta og pengepolitik. Ordningen muliggør således overtagelser af sagsområder m.v. i videre omfang end i medfør af hjemmestyreloven fra 1948,
  • At de enkelte overtagelser sker efter færøsk beslutning og således, at de færøske myndigheder samtidig overtager de udgifter, der relaterer sig til sagsområderne, samt overtager de reale aktiver, der er direkte forbundne hermed,
  • At der, som led i en sådan ordning sikres det pågældende personale ansættelsesvilkår i forbindelse med fremtidige sagsovertagelser,
  • At ordningen vedrørende overtagelsen af sagsområder søges gennemført med henblik på ikrafttræden den 29. juli 2005,
  • At fortsætte drøftelserne om en ordning, hvorefter Færøernes landsstyre kan indgå visse folkeretlige aftaler.

***

Derudover er Danmarks statsminister og Færøernes lagmand enige om:

  • At søge driften og ejerskab af de danskejede dele af Vágar Lufthavn overført til de færøske myndigheder. Samtidig hermed tilvejebringes den nødvendige kapital til opdatering af lufthavnen ved, at egenkapitalen i Investeringsfonden for Færøerne nedkapitaliseres med tilsvarende beløb. Der er enighed om at nedsætte en færøsk-dansk ekspertgruppe, som skal fastsætte det tekniske og økonomiske grundlag. På det grundlag tilkendegiver landsstyret sin fortsatte interesse i projektets gennemførelse.

København, den 4. april 2005

Jóannes Eidesgaard, Færøernes lagmandtabelAnders Fogh Rasmussen, Danmarks statsminister

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik