Rigsfællesskabet

Færøerne og Grønland er dele af det danske rige. På grund af områdernes særlige nationale, historiske og geografiske forhold har de en udvidet grad af selvstyre.

Med hjemmestyre-/selvstyrestyreordningerne er der overført kompetence og ansvar til de færøske og de grønlandske myndigheder, der således forvalter de samfundsopgaver, som er overtaget fra staten, fastsætter lovgivning for disse områder og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning. Staten yder årligt et generelt økonomisk tilskud til Færøerne og til Grønland.

Færøernes hjemmestyre blev etableret i 1948 og Grønlands hjemmestyre i 1979. I 2005 trådte en ny selvstyreordning i kraft for Færøerne, og i 2009 afløstes den grønlandske hjemmestyreordning af en selvstyreordning. Generelle spørgsmål om selvstyreordningerne hører under Statsministeriet. Under Statsministeriet hører også Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.

De enkelte ministerier varetager behandlingen af sager vedrørende Færøerne og Grønland svarende til deres danske ressortområde.

Statsministeriet udgiver Grønlandsk Lovregister, der kan findes under Statsministeriets publikationer.

Rigsombudsmanden på Færøerne udgiver en årlig beretning og i samarbejde med Færøernes landsstyre Færøsk Lovregister, der kan findes på Rigsombudsmandens hjemmeside.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik