Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 2. oktober 2012

 

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del.

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger
om ministerredegørelser til Folketinget.

Aprilredegørelse 2012-13

Martsredegørelse 2012-13

Februarredegørelse 2012-13

Decemberredegørelse 2012-13

 

 

 

Download publikationen i pdf-format [466kb]

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

 

Tilbage til toppen