Regeringen Mette Frederiksen

Statsminister Mette Frederiksen danner i dag en ny regering.

Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 11.00.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 12.00.

Regeringen Mette Frederiksen:

1) Statsminister Mette Frederiksen
2) Finansminister Nicolai Wammen
3) Udenrigsminister Jeppe Kofod
4) Justitsminister Nick Hækkerup
5) Social- og indenrigsminister Astrid Krag
6) Skatteminister Morten Bødskov
7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen
9) Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
10) Transportminister Benny Engelbrecht
11) Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn
12) Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
13) Forsvarsminister Trine Bramsen
14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
15) Erhvervsminister Simon Kollerup
16) Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
17) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
18) Boligminister Kaare Dybvad
19) Miljøminister Lea Wermelin
20) Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier senere i dag.
Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.30 i Statsministeriet:

Lars Løkke Rasmussen overdrager til statsminister Mette Frederiksen

Kl. 14.00 i Udenrigsministeriet:

Anders Samuelsen og Ulla Tørnæs overdrager til udenrigsminister Jeppe Kofod og minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn. Eva Kjer Hansen vil også være til stede.

Kl. 14.00 i Forsvarsministeriet:

Claus Hjort Frederiksen overdrager til forsvarsminister Trine Bramsen.

Kl. 14.00 i Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Simon Emil Ammitzbøll-Bille overdrager til social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Kl. 14.30 i Justitsministeriet:

Søren Pape Poulsen overdrager til justitsminister Nick Hækkerup.

Kl. 14.30 i Kulturministeriet:

Mette Bock overdrager til kulturminister Joy Mogensen.

Kl. 14.30 i Undervisningsministeriet:

Merete Riisager overdrager til børne- og undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kl. 15.00 i Finansministeriet:

Kristian Jensen og Sophie Løhde overdrager til finansminister Nicolai Wammen.

Kl. 15.00 i Skatteministeriet:

Karsten Lauritzen overdrager til skatteminister Morten Bødskov.

Kl. 15.00 i Miljø- og Fødevareministeriet:

Jakob Ellemann-Jensen og Eva Kjer Hansen overdrager til miljøminister Lea Wermelin og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen.

Kl. 15.00 i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Lars Christian Lilleholt overdrager til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Kl. 15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet:

Ellen Trane Nørby og Thyra Frank overdrager til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Kl. 15.30 i Børne- og Socialministeriet:

Mai Mercado overdrager til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Kl. 15.30 i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Ole Birk Olesen overdrager til transportminister Benny Engelbrecht og boligminister Kaare Dybvad.

Kl. 15.30 i Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Inger Støjberg overdrager til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Kl. 16.00 i Erhvervsministeriet:

Rasmus Jarlov overdrager til erhvervsminister Simon Kollerup.

Kl. 16.00 i Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Tommy Ahlers overdrager til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Kl. 16.00 i Beskæftigelsesministeriet:

Troels Lund Poulsen overdrager til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.


Kl. 16.00 i Kirkeministeriet:

Mette Bock overdrager til kirkeminister Joy Mogensen.


Centrale regeringsudvalg:

Regeringens koordinationsudvalg: Statsministeren (formand),
finansministeren, udenrigsministeren og justitsministeren.

Regeringens økonomiudvalg: Finansministeren (formand), social- og indenrigsministeren, skatteministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren samt erhvervsministeren.

Regeringens sikkerhedsudvalg: Statsministeren (formand), finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren.

Regeringens ansættelsesudvalg: Statsministeren (formand) og
finansministeren.

***

Yderligere oplysninger hos pressesekretær Karen Clement, tlf. 3392 2259.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik