Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Det Rådgivende Udvalg vedrørende Grønlands Økonomi (3)

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Grønlands Økonomi har udarbej-det sin årlige beretning om den økonomiske udvikling i Grønland.

Beretningen offentliggøres torsdag den 14. april 2005 kl. 13.00, og kan afhentes i Statsministeriet. Den kan endvidere afhentes hos Rigs-ombudsmanden i Grønland kl. 09.00 lokal tid. Den vil ligeledes være tilgængelig på Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk og på Fi-nansministeriets hjemmeside www.fm.dk.

Beretningen indeholder analyser af den økonomiske situation og den førte finanspolitik.