Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeren deltager i Østersøtopmødet

Østersørådet i Riga den 3.-4. juni. Topmødets hovedformål er at drøfte de fremtidige udfordringer for Østersøsamarbejdet på baggrund af en reform af Østersørådet.

Danmark overtager formandskabet for Østersørådet for 12 måneder fra den 1. juli. Et overordnet mål for det danske formandskab er at styrke regionens evne til at møde udfordringerne fra globaliseringen og drage fordel af den. Der forudses en særlig indsats inden for priori-tetsområderne klima og energi, miljøbeskyttelse, ungdom og uddan-nelse, samt civilbeskyttelse.

* * *

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22