Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Statsministerens udtalelse i anledning af anholdelserne i Århus den 12. februar 2008

”Jeg kan af gode grunde ikke kommentere den konkrete sag. Men jeg er blevet orienteret om sagen, og jeg kan forstå, at det er PET’s vurdering, at man med anholdelserne har forhindret et terrorrelateret drab.

Der er tale om mistanke om en meget alvorlig forbrydelse, som naturligvis giver anledning til dyb bekymring. Sagen viser desværre, at der også i Danmark er grupper af ekstremister, som ikke anerkender og respekterer de grundprincipper, det danske folkestyre bygger på.

Jeg kan forstå, at PET ser på sagen med stor alvor, men at PET samtidig har understreget, at man ikke på baggrund af den konkrete sag har fundet anledning til at ændre den generelle trusselsvurdering i forhold til Danmark.

Men under alle omstændigheder ser regeringen med stor alvor på ethvert anslag mod ytringsfriheden. I Danmark er der frihed til ikke blot at tænke og tale, men også at tegne, som man vil. Regeringen vil stå vagt om ytringsfriheden, som er selve grundlaget for et frit folkestyre”.