Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Økonomisk støtte til genhusning af ofrene for tsunamien i Grønland

Den 17. juni i år blev Grønland ramt af en voldsom naturkatastrofe. Et stort fjeldskred forårsagede en tsunami, der har kostet menneskeliv og som fjernede boliger, erhvervsgrundlag og tilhørssted for de fleste borgere i de to bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Grønlandske og danske myndigheder har samarbejdet tæt om beredskabsindsatsen både ved evakueringen af indbyggerne og sikringen af området.

Grønland står nu over for betydelige udgifter til genhusning af de berørte borgere. Regeringen har derfor besluttet at søge Folketingets tilslutning til at støtte selvstyret med 30 mio. kr. til nye boliger og til at hjælpe de ramte med at skabe en ny tilværelse.

Samtidig har selvstyret et ønske om, at risikoen for alvorlige fjeldskred undersøges nærmere. Regeringen har besluttet at afsætte 10 mio. kr. til undersøgelsen. GEUS vil lede arbejdet og inddrage nationale og internationale samarbejdspartnere. Energi-, forsynings- og klimaministeren besøger Grønland senere i august måned og vil her drøfte undersøgelsen med Naalakkersuisut.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vi står sammen i rigsfællesskabet. Derfor har jeg også fulgt indsatsen efter naturkatastrofen tæt. Jeg håber, at statens bidrag kan hjælpe de berørte borgere i Grønland med at få genskabt trygge rammer og komme videre i deres liv efter den tragiske katastrofe.

Forsvaret, politiet og GEUS har sammen med de grønlandske myndigheder ydet en ekstraordinær indsats, som jeg har den allerstørste respekt for. Kim Kielsen har over for mig udtrykt, at han deler min anerkendelse af danske myndigheders indsats i forbindelse med naturkatastrofen.

Beredskabsindsatsen fortsætter i samarbejde med de grønlandske myndigheder, så længe der er behov og ønske om det.”

***

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Sabrina Drevsfeldt Theil, tlf. 33922262