Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Østersølandenes regeringschefer til Topmøde i Kolding

I dag og i morgen samles regeringscheferne fra Østersølandene til topmøde i Kolding. Mødet er det tredje af sin art efter Visby-mødet i 1996 og Riga- mødet i 1998. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen er vært for mødet og den norske statsminister Jens Stoltenberg vil lede drøftelserne.

Mødet indledes i eftermiddag med bilaterale drøftelser og i aften en uformel middag på Koldinghus, hvor regeringscheferne vil drøfte den politiske udvikling i regionen. Den formelle del af mødet finder sted i morgen på Hotel Koldingfjord.

Regeringscheferne vil på mødet gøre status over Østersøsamarbejdet mht. handel og økonomi, miljø, energi, kultur, uddannelse, transport, arbejdsmarkedspolitik og hele det sociale område. De vil udstikke retningslinier for det videre samarbejde på alle disse områder.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler i anledning af mødet:

'Jeg glæder mig meget til at modtage mine kolleger i Kolding. Topmødet finder sted på et vigtigt tidspunkt i den europæiske udvikling, og Østersøsamarbejdet skal netop se i den bredere sammenhæng. Her tænker jeg først og fremmest på EU's udvidelse, på gennemførelsen af EU's nordlige dimension og EU's samarbejdsstrukturer i forhold til Rusland.

Østersøsamarbejdet er enestående, fordi det dækker så bredt og fordi det foregår på så mange niveauer. Østersøområdet tegner til at blive en dynamisk vækstregion i Europa. Topmødet vil give denne udvikling et yderligere skub fremad.

Blandt emnerne på mødet vil jeg især fremhæve miljøområdet, hvor det klart er nødvendigt, at regionens miljøproblemer løses gennem det tættest mulige samarbejde. Også energiområdet har stor betydning. Jeg tænker her på atomkraftværkerne østpå og nødvendigheden af at fremme andre energikilder. Danmark er aktivt engageret på disse områder.

Jeg lægger også stor vægt på en styrkelse af kriminalitetsbekæmpelsen, som også vil blive drøftet i Kolding.

Sidst, men ikke mindst, er der påtrængende opgaver på det sociale område, herunder for især børnenes vilkår. Fra dansk side har vi ydet en stor indsats, hvilket jeg selv kunne iagttage under mine nylige besøg i de baltiske lande. Jeg forudser en fortsættelse