Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR I anledning af rapporten om Østrig udtaler statsministeren:

  • Som led i processen frem mod en normalisering af forbindelserne med Østrig hilser regeringen det velkommen, at vismandsrapporten nu foreligger.
  • I rapporten behandler de tre uafhængige eksperter den østrigske regerings forpligtelser på de fælles europæiske værdier og udviklingen i FP֒s politiske natur.
  • Da de 14 stats- og regeringschefer den 29. juni i år besluttede at anmode de tre uafhængige eksperter om at udarbejde rapporten, fastslog Portugals premierminister Guterres, at de 14 lande på grundlag af rapportens konklusioner ville genoverveje deres bilaterale forbindelser med Østrig.
  • Vi vil nu hurtigt studere rapporten i dette lys. Regeringen er i tæt kontakt med de øvrige 13 lande med henblik på, at der så hurtigt som muligt bliver truffet de nødvendige politiske beslutninger.
  • Regeringen vil rådføre sig med Folketingets partier i Udenrigspolitisk Nævn om rapporten søndag den 10. september 2000 kl. 09:30 og redegøre for de konklusioner, regeringen drager.