Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Pressemeddelelser

PNR Statsminister Poul Nyrup Rasmussen i formandsstolen ved Østersøtopmøde i Riga, Letland, den 22.-23. januar 1998

11 statsministre fra landene omkring Østersøen samt EU kommissionens formand vil torsdag og fredag i denne uge sætte sig omkring mødebordet i Riga til et uformelt topmøde med Østersøregionen på dagsordenen.

Kredsen af regeringschefer består af de tre baltiske statsministre, den polske statsminister, Ruslands premierminister Chernomyrdin, Tysklands kansler Kohl samt statsministrene fra de fem nordiske lande. EU-formandskabet - Storbritannien - vil være repræsenteret ved vice-premierminister Prescott.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen ser frem til at byde sine kolleger velkommen til en intens og konstruktiv drøftelse over 11⁄2 dag. Letland er vært for begivenheden.

Danmark varetager for tiden formandskabet for Østersørådet; et regionalt samarbejdsorgan, som på dansk-tysk initiativ blev oprettet i 1992 for at slå bro over gamle skillelinier, intensivere samarbejdet blandt Østersølandene samt gribe den unikke chance for at gøre regionen til et vækstcenter i sig selv og i samarbejdet med det øvrige Europa.

På topmødet er der enighed om navnlig at drøfte økonomisk samarbejde, energi, uddannelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Formålet med regeringschefsmødet er at udpege de områder i det regionale samarbejde, der skal gives særlig prioritet fremover.

Der har kun en gang tidligere været afholdt møde i regeringschefskredsen, nemlig i Visby i 1996. At dette andet møde i kredsen holdes i Letlands hovedstad, Riga, er i sig selv et stærkt vidnesbyrd om de nye samarbejdsmuligheder i Østersøregionen.