Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tidligere pressemeddelelser

Erhvervsministeren på orlov

Som følge af, at erhvervsminister Simon Kollerup på grund af sygdom midlertidigt er forhindret i at varetage ledelsen af Erhvervsministeriet, er ledelsen af de under erhvervsministeren hørende opgaver ved kongelig resolution af dags dato overdraget til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, således at klima-, energi- og forsyningsministeren fra dags dato og indtil videre tillige vil være fungerende erhvervsminister.

 

Henvendelse til den fungerende erhvervsminister skal ske via Erhvervsministeriet.