Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tidligere pressemeddelelser

Finansministeren går på fædreorlov

I anledning af, at finansminister Nicolai Wammen går på fædreorlov, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Finansministeriet hørende opgaver overdrages til skatteminister Morten Bødskov fra og med den 21. januar 2020 til og med den 3. februar 2020, således at skatteministeren tillige vil være fungerende finansminister.

***

Henvendelse til den fungerende finansminister skal ske via Finansministeriet.