Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tidligere pressemeddelelser

Finansministeren går på forældreorlov

I anledning af, at finansminister Nicolai Wammen går på forældreorlov, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Finansministeriet hørende opgaver overdrages til skatteminister Morten Bødskov fra i dag til og med den 5. februar 2021, således at skatteministeren tillige vil være fungerende finansminister.

 

Henvendelse til den fungerende finansminister skal ske via Finansministeriet.