Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Tidligere pressemeddelelser

HTS Ændring af statsministerens pressemøder

Folketinget har besluttet at indføre ”Spørgetime med statsministeren” to tirsdage om måneden, hvor statsministeren mødes med partilederne til debat. Spørgetimen er et vigtigt institut i Folketingets arbejde, der nu forstærkes.

Set i lyset heraf ændres strukturen for statsministerens nuværende pressemøder.

Der afholdes således ikke længere ordinært pressemøde tirsdage kl. 11.30. I stedet vil statsministeren møde pressen umiddelbart efter Spørgetimen.

Som noget nyt vil statsministeren fremover holde et månedligt pressemøde – undtagen i juli. Således vil der også blive afholdt pressemøde i juni og august.

Pressemødet vil blive varslet på Statsministeriets hjemmeside senest dagen før.

Statsministeren lægger vægt på fortsat at være tilgængelig for pressen i forbindelse med deltagelse i Folketingets arbejde, besøg, særskilte pressemøder i Spejlsalen og i forbindelse med politiske udspil.


***