Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Indlæg

LLR Vi skal have vækst!

Indlæg i Frederiksborg Amts Avis den 1. juli 2011 af statsminister Lars Løkke Rasmussen

Indlæg i Frederiksborg Amts Avis den 1. juli 2011 af statsminister Lars Løkke Rasmussen

 

I Bogense får 6.000 fynboer varme fra en særlig biomasseovn. Det varmer de sig ved. Og det varmer mig, at ovnens opfinder har fået tildelt Den Europæiske Patentpris. Den ære tilfaldt Jens Dall Bentzen.

Højdespringere som Dall Bentzen skaber vækst.

Og vi skal have vækst! Så virksomhederne kan skabe flere jobs. Så danskerne kan tjene flere penge. Så vi kan hoppe højere.

Alle går ind for vækst. Men det interessante spørgsmål er, om væksten holder i det lange løb. Og her går der en klar skillelinje i dansk politik.

Regeringen har en plan for vækst, der holder. Fordi den hviler på ansvarlige reformer.

Maj måneds historiske reformer betyder for det første, at forhøjelserne af efterløns- og folkepensionsalderen skal træde i kraft fem år tidligere. Det er de forhøjelser, som regeringen aftalte med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i 2006. Dem rykker vi frem. Det er nødvendigt.

For det andet gør vi efterlønnen tre-årig. Og vi indretter ordningen, så de, der kun har lidt i pensionsopsparing, får mest i efterløn. Det er solidarisk.

For det tredje indfører vi en seniorførtidspension for nedslidte. Den nye ordning gælder for alle. Ikke kun for dem, der er tilmeldt efterlønnen. Det er fair.

Reformerne er det betydeligste vækstbidrag til dansk økonomi i mange år.

For uden tilstrækkelig arbejdskraft får vi ingen vækst.

Ledigheden er i dag lavere end i 1990’erne. Og vi bliver færre danskere til at arbejde og flere ældre. Regeringens politik og reformer skaber plads til 125.000 nye jobs i den private sektor. Så vi bliver flere til at producere varer, bygge veje og skabe vækst.

Og uden sund økonomi får vi ingen vækst.

Med reformerne får vi styr på de offentlige finanser. Vi fastholder udlandets tillid til dansk økonomi. Det giver en lav rente og en stabil ramme for virksomhederne.

Med reformerne på plads har regeringen taget det næste skridt: En række tiltag, der skal understøtte den spirende vækst.

En BoligJob-ordning, hvor vi gør sort arbejde til hvidt arbejde og flytter gør-det-selv arbejde fra familierne over i virksomhederne.

Det vil aflaste travle familier. Det vil skabe nye jobs i håndværk og service. Det vil skabe ny efterspørgsel herhjemme.

Vi skal også styrke efterspørgslen efter danske varer ude i verden. Især i de hurtigvoksende økonomier i Asien og Sydamerika.

Jeg besøgte Sydkorea for et par år siden og var imponeret over udviklingen. Og jeg oplevede også, at man i Sydkorea og andre lande på vej frem er imponeret over alt det, danske virksomheder kan.

Jeg kan nævne, at Novo Nordisk de senere år har haft en vækst i salget til de nye lande på over 20 procent om året. I samme periode har Novo skabt jobs i Danmark.

Jeg kan nævne, at danske virksomheder sælger ecco-sko til de russiske forbrugere, termostater til kinesiske bygninger og enzymer til Indien.

Der ligger titusindvis af jobs, hvis vi kan komme endnu stærkere ind på de nye markeder.

Til at stå i spidsen for den indsats har regeringen udpeget fem eksportambassadører: En for Brasilien, en for Rusland, en for Kina, en for Indien og en for andre lovende vækstlande, som fx Sydkorea.

Regeringen styrker også forskningen. Alene i år bruger det offentlige 19 mia. kr. på forskning. Det er en stigning på næsten 50 pct. siden 2001. Aldrig er der brugt flere penge på forskning.

Når vi gennemfører reformer, bliver der råd til, at vi også fremover kan investere, hvad der svarer til en procent af vores produktion i forskning. Så vi kan udvikle vores samfund, producere attraktive varer og skabe vækst.

Og så skal virksomhederne bruge deres energi på at vokse, ikke på at udfylde papirer. Derfor vil vi indføre et tre-årigt regelstop for små og nystartede virksomheder. I første omgang gælder det alle nye danske love. Og vi vil arbejde for, at ny lovgivning fra EU også bliver omfattet.

Store investeringer er med til at berede Danmark på vækst.

I de kommende år investerer vi milliarder i Metro Cityring og i Femern Bælt. Vi lægger nye skinner mellem København og Ringsted. Vi bygger en ny motorvej mellem Holstebro og Herning og udbygger motorvejene ved Vejle og Odense.

Vi har bygget kæmpe vindmølleparker i havet ved Horns Rev ud for Esbjerg og Rødsand ved Lolland. Og vi er ved at bygge en endnu større ved Anholt.

Vi investerer milliarder i nye supersygehuse og i tusindvis af ældre- og plejeboliger, ungdomsboliger og familieboliger.

Over hele landet investerer vi i ny vækst og nye jobs. De offentlige investeringer er nu dobbelt så store som i begyndelsen af 90’erne. Og investeringerne vil fortsat ligge på et højt niveau.

Efter krisen er der igen håb og fremgang. Jeg hører ikke til dem, der vil tale den spirende optimisme ned i et sort hul. Vi skal hjælpe fremgangen på vej. Og bag fremgangen står selvfølgelig mennesker – som Jens Dall Bentzen, som jeg nævnte i starten af artiklen.

Regeringen giver danskerne og danske virksomheder et solidt fundament til at skabe ny vækst.