Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Brug for nordisk stemme'', JyllandsPosten fredag den 12. november 1999

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Den nordiske samfundsmodel har aldrig haft bedre muligheder for at sætte sit præg på omverdenen end nu. Norden kan gøre en forskel i det 21. århundrede. Det var hovedbudskabet i min tale ved Nordisk Råds 51. Session i Stockholm som oplæg til det danske formandskab for nordisk samarbejde år 2000.

Netop i disse dage er det ti år siden Berlinmuren faldt. Et gennembrud for menneskelighed, frihed og demokrati. Et gennembrud som de fleste havde arbejdet og kæmpet hårdt for - men sikkert ikke havde troet mulig.

Vi fik skabt et nyt, demokratisk og frit Østeuropa. Tyskland blev forenet. Polen, Ungarn og Tjekkiet er trådt ind i NATO. EU er i færd med at blive udvidet. På ti år er der skabt et helt nyt perspektiv – og et meget stærkt fælles ansvar for at forme fremtiden.

De forandringer vi har gennemlevet i Europa i de seneste ti år, kræver fortsat klare, politiske svar. Der er mere brug for den nordiske stemme i fremtiden – ikke mindre. Befolkningerne i Østeuropa ser frem til, drømmer om og håber på opbygningen af samfund, der har det bedste til fælles med vore nordiske samfund.

Det nordiske samarbejde undergik store forandringer i 1995, da Sverige og Finland blev medlemmer af den Europæiske Union. Udviklingen går så stærkt, at der allerede nu – fem år senere – er god grund til at overveje, om vi har fundet den rette form og det rette indhold i samarbejdet. Jeg mener, at vi sammen kan gøre det bedre i Norden. At vi kan bruge hinanden bedre. At vi kan sætte stærkere præg på udviklingen omkring os.

Vi har derfor nedsat et panel af vise kvinder og mænd, som skal komme med bud på det nordiske samarbejde på tærsklen til det nye århundrede. Jeg ser frem til at studere panelets konklusioner, når det til næste år skal afrapportere til Nordisk Råds 52. session. Jeg håber, at det vil blive et oplæg til mere forpligtende samarbejde i Norden. Et oplæg til samarbejde om de reelle problemer, som vore samfund står over for.

For opbruddet i Østeuropa var jo ikke kun positivt. Medaljen havde også en bagside. Nationalistiske understrømme svulmede pludselig op, da undertrykkelsen forsvandt. Det, vi troede var utænkeligt, er blevet til virkelighed. Vi har igen oplevet krig i Europa, på Balkan - mellem folk, vi troede havde lært at leve sammen.

Vi ser desværre også andre sider af nationalismen i Europa i disse år – selv i de rigeste samfund. Vi ser igen partier forsøge at vinde stemmer på fremmedfjendske holdninger. Fremmedhad og tendenser til at opdele befolkningerne i to slags mennesker.

Når fremmedhadet viser sit ansigt, må vi tage afstand og sige fra – ikke over for vælgerne i vore demokratier – men over for de holdninger og det menneskesyn, som visse partier prøver at vinde vælgermæssig fremgang på. Mit budskab skal være klart og entydigt: Fremmedhad og tendens til racisme må klart afvises. I vore egne lande. I Norden. I Europa. Globalt.

Jeg er fuldstændig klar over, at hvis vi skal undgå, at fremmedhadet får fodfæste i Europa, så kræver det, at vi tager fat om de reelle problemer. Vi må tage målbevidst fat på årsagerne til de bekymringer, som nogen nærer: Ulovlig indvandring, den uhyggelige menneskesmugling, de sociale problemer, tendenser til vold og kriminalitet. Vi må tage fat om en god og fremadrettet integrationspolitik, som endnu bedre kan sikre, at de mennesker, der har fået ophold i vore lande, kan blive indpasset med fuld respekt for vore samfunds værdier og lige rettigheder og pligter.

Vi skal skabe løsninger, der virker. Det kræver handling og samarbejde både hjemme og ude. På EU-topmødet i Finland i sidste måned gjorde vi det også klart, at vi tager afstand fra fremmedhad og fremmedfjendskhed.

Lige så klart vi tager afstand fra fremmedfjendske holdninger, lige så klart tager vi afstand fra vold i vore samfund. Uanset det kommer fra det yderste højre eller fra ekstreme autonome grupper af unge, som skaber frygt i befolkningen. Vold kan aldrig blive løsning på noget som helst i vore samfund. Det skal stoppes. Konsekvent ved resolut indgriben og ligeså konsekvent forebyggelse.

I Danmark er vi fast besluttet på, at tage hånd om de aktuelle problemer - både i integration af de fremmede i det danske samfund og bekæmpelse af volden. Det gjorde vi, da rockerborge skabte utryghed hos familier i almindelige boligkvarterer i vore byer. Nu gælder det en forstærket indsats over for andre grupper. Det vil vi gøre. Senere på året fremlægger regeringen de næste initiativer, som jeg bebudede i min åbningstale. I det nye år følger vi op med yderligere forslag. Men det er en lang og sej proces, og vi har brug for alle gode kræfter i arbejdet.

Vort nordiske samarbejde bygger på gode, stærke fælles værdier og et ordentligt menneskesyn. Vi kan godt gøre os gældende internationalt og i Europa. Vores samfundsmodel har vist størst evne til at klare sig med god beskæftigelse og tryghed. Det skal vi fortsætte og forstærke.