Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Fælles hånd om problemerne'', Fyens Stiftstidende torsdag den 28. oktober 1999

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Det var godt at fornemme enigheden mellem stats- og regeringscheferne fra EU om at tage fat på de reelle problemer. Som ansvarlige politikere for Europas fremtid skal vi løse problemerne – ikke fornægte dem. Vi løser selv mange problemer i Danmark, men visse problemer er det fornuftigt at værre fælles om at løse, fordi problemerne løses mere effektivt.

På det ekstraordinære EU-topmøde i den finske by Tampere i forrige weekend vedkendte vi os et fælles ansvar for at løse Europas problemer med illegal indvandring, menneskesmugling og grænseoverskridende kriminalitet. Men ligeså vigtigt var det, at stats- og regeringscheferne i EU enedes om, at det skal gøres på en anstændig måde. Den fremmedfjendske holdning, som Dansk Folkeparti i Danmark og f.eks. National Front i Frankrig står for, hører ikke hjemme i Europa. Den holdning skal ikke finde fodfæste i Europa. Vi fastholder et anstændigt menneskesyn. Vi vil aldrig foreslå at sende familier af fremmede hjem, fordi et enkelt familiemedlem begår kriminalitet.

På flygtningeområdet er det ekstra nødvendigt at være fælles om at løse opgaven. Vi oplever, at der smugles mennesker ind i Danmark. Derfor er der behov for, at der løftes i flok i Europa. Vi kan ikke bare isolere os og håbe på, at problemerne forsvinder af sig selv.

Menneskesmugling respekterer netop ikke landegrænser. Menneskesmugling er for mig noget af det mest afskyelige, der findes. Her har vi at gøre med folk, eller rettere hærdede kriminelle, der spekulerer i andre folks ulykke. De vælger at tjene deres penge på, at andre mennesker er i en ulykkelig situation.

Vi skal slå hårdt ned på bagmændene bag menneskesmuglingen. Ofte er der tale om organiserede netværk, der opererer i mange lande. For at bekæmpe denne kriminalitet må vi intensivere samarbejdet mellem landene. Efter EU-topmødet i Tampere er vi nu enige om, at vores landes politimyndigheder skal samarbejde mere effektivt om dette.

For EU’s stats- og regeringschefer er målet ikke alene at gøre noget ved den illegale indvandring og menneskesmuglingen. Vi vil også gøre noget for at reducere flygtninge- og indvandringspresset på Europa. Vi letter kun presset på Europa ved at hjælpe de lande, hvorfra flygtningene kommer. Det handler om at forbedre de politiske forhold i landene, at forbedre religiøse gruppers forhold, samt at forbedre de økonomiske vilkår. Vi skal advare verdens fattige folk mod at lade sig lokke af griske menneskesmuglere og i stedet sikre, at deres tilværelse bliver så tålelig, at de ikke rejser til Europa efter et bedre liv. De lande EU i første omgang vil hjælpe er Somalia, Irak, Afghanistan, Marokko, Albanien og Sri Lanka. Filosofien er den enkle, at vi skal ikke kun behandle symptomerne men også tage fat om selve årsagen til, at folk flygter.

Jeg ved, at den danske befolkning lægger vægt på, at tingene foregår retfærdigt. At problemerne skal håndteres på en ordentlig måde, men at vi også skal behandle de flygtninge, vi efter internationale konventioner får hertil, på en ordentlig måde. Desværre er det sådan, at nogle politikere - både i Danmark og i visse andre europæiske lande - har en interesse i at puste til myter, frygt og fremmedhad. Det skal vi sætte ind overfor. Det er en glidebane, der kun fører til flere myter, mere frygt og mere had.

Jeg tror, at danskerne siger fra over for disse politikere. Danskerne deler ikke disse politikeres fremmedfjendske menneskesyn. Og blandt EU’s stats og regeringschefer er der nu også enighed om, at vi ikke vil acceptere den spirende racisme. Vi fik i fællesskab sendt et klart signal mod fremmedhad og intolerance.

I Tampere var bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet også på dagsordenen. Danmark fremlagde sammen med Sverige og Storbritannien et papir om kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvor hovedpointen er, at vi skal blive bedre til at lære af hinandens erfaringer.

En anden vigtig form for kriminalitet, vi skal bekæmpe i fællesskab, er den økonomiske kriminalitet. Her oplever vi en utrolig professionalisering, hvor det bliver grovere og grovere forbrydelser, der begås. Hvidvaskning af penge, organiseret narkosmugling og selskabstømning er desværre blevet en del af hverdagen. Derfor skal de europæiske lande i fremtiden kigge på bankhemmeligheden, som visse lande værner alt for meget om. Skal vi den økonomiske kriminalitet effektivt til livs, må vi have bedre mulighed for at følge pengenes vej.

Et af de fire danske forbehold handler om retlige og indre anliggender. Dette forbehold står ved magt og regeringen respekterer naturligvis forbeholdet. Når resultaterne fra det ekstraordinære topmøde skal udmøntes i ny lovgivning, vil der være nogle af reglerne, som ikke gælder for Danmark. Men det danske folketing kan i hvert enkelt tilfælde beslutte, om vi på mellemstatsligt niveau vil tilslutte os. Men principperne bag den fælles EU-lovgivning er vi enige om. I Tampere fik vi sat et vigtigt arbejde i gang, som forhåbentlig inden så længe fører til konkrete resultater.

Jeg er sikker på, at danskerne er enige i de skridt, vi nu har taget, når det gælder bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet og løsningen af problemerne med menneskesmugling. Og danskerne bakker også op bag de signaler stats- og regeringscheferne sendte mod fremmedfjendskheden.