Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Vi har ikke råd til det hele'', Viborg Stifts Folkeblad m. fl. den 13. oktober 1998

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Formanden for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet i Hurup, Peter Skriver Nielsen, er i gavehumør. Han har i et indlæg her i avisen opfordret til, at vi alle får mere ferie. Et meget sympatisk forslag, som mange sikkert vil bakke op om, men jeg må desværre skuffe Peter med, at mere ferie til alle ikke står på regeringens dagsorden.

Vi står over for et meget positivt dilemma. Et dilemma mellem vores ønsker om mere fritid og samfundets behov for mere arbejde. Jeg er sikker på, at vi kan finde løsninger på dilemmaet.

Arbejdsmarkedets parter må naturligvis selv afgøre, hvilke krav der skal stilles til de næste overenskomstforhandlinger. Det kan og vil jeg ikke blande mig i. Men bliver jeg bedt om et godt råd, skal det være dette: Sæt ikke næsen op efter en generel forøgelse af ferien.

Vi har råd til meget i Danmark, men vi kommer ikke uden om at skulle prioritere. Hvis vi skal have råd til velfærden, uden at den gode økonomiske udvikling sættes over styr, så skal vi ikke arbejde mindre men tværtimod mere.

Flere penge til ældre, børn, sundhed og uddannelse forudsætter en forøgelse af den kage, som vi i fremtiden skal skære af. Alternativet er, at vi risikerer, at den gode økonomiske udvikling kører af sporet. Netop nu, hvor den finansielle krise raser i Asien, Rusland og Latinamerika, er der ekstra grund til at fastholde den stramme økonomiske kurs. Orden i økonomien er ikke et mål i sig selv, men et middel til at gøre alt det vi gerne vil.

Vi kan løse behovet for en større samlet arbejdsindsats på flere måder. Der er ikke tale om, at den enkelte slagteriarbejder skal arbejde mere, hvis vedkommende ikke ønsker det. Der er tale om, at vi skal give mulighed for, at den enkelte kan variere arbejdsindsatsen i løbet af livet. Vi skal give mulighed for både at gå ned i tid og op i tid.

Men vi skal også spille på andre strenge. For det første skal vi få de ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. For det andet skal vi få de unge tidligere ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Alt sammen for at øge arbejdsmængden. For at vi kan få råd til den velfærd, vi ønsker.