Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved åbningen af Københavns Metro 19. oktober 2002

Deres Majestæt, Deres kongelige Højhed, mine damer og herrer.

Det er en gammel drøm, som i dag bliver til virkelighed.

Allerede for 100 år siden – i 1902 – blev der første gang fremlagt forslag til en metro i København. Det skete samtidig med, at metroer blev indviet i Berlin og Paris. Og siden har der været flere planer: 1940, 1953, 1965, 1978, 1988.

Men Berlin-muren skulle falde, før det lykkedes. Da de gamle systemer i Øst blev opløst, blev der åbnet helt nye perspektiver.

For Europa. For Østersøregionen. Og for Danmark og København.

De østeuropæiske lande og befolkninger så muligheden for at få selvstændighed, demokrati og markedsøkonomi. Og udnyttede den. Vi står derfor i dag på tærsklen til at udvide EU med op til 10 nye medlemslande.

I Østersøregionen så vi muligheden for at genfinde den stærke kultur, der gennem historien har bundet havnebyen København sammen med de øvrige havnebyer - i bl.a. de baltiske lande. Og udnyttede den.

Under den kolde krig var Østersøregionen et område, hvor Øst og Vest stod på vagt over for hinanden. Nu er Østersøregionen et område, hvor Øst og Vest rækker hånden til hinanden. Et område, hvor varer og viden, tanker og tjenester bliver udvekslet på kryds og tværs.

I Danmark så vi muligheden for at gøre København til et kraftcenter i det nye Europa og den nye Østersøregion. Og udnyttede den.

Aftalen om en fast forbindelse over Øresund var et stort skridt mod en integration af Øresundsregionen.

Et andet vigtigt skridt var udbygningen af Københavns Lufthavn. København er blevet et meget vigtigt knudepunkt for flytrafik. I Europa generelt. Og i Østersøregionen i særdeleshed.

Og nu får vi - her ved porten til Østersøen – Metroen og Ørestaden. Som trafikforbindelse for københavnerne rækker metroen foreløbig fra Nørreport til Amager. Men som eksempel og billede på integration og vækst rækker den langt ud over Danmarks grænser.

Med den forestående udvidelse af EU har Østersøregionen alle muligheder for at blive et afgørende vækstområde i Europa.

Og med Metroen, Ørestaden, Københavns Lufthavn og Øresundsbroen har København alle muligheder for at blive et afgørende centrum - til gavn for hele landet.

Jeg ønsker københavnerne og hele Danmark tillykke med denne dag.