Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved indvielsen af Nationalpark Thy den 22. august 2008

Kære alle sammen.

I dag er en stor dag. For dansk natur. Og for alle os danskere.

I dag åbner vi Danmarks første nationalpark her i det storslåede Thy. Tak til alle jer, der har gjort det muligt at nå så langt. Ikke mindst lokalt har I gjort et stort og flot stykke arbejde.

I Danmark har vi gennem generationer levet af jorden. Vi har opdyrket heden. Vi har inddæmmet og tørlagt fjorde. Vi har udrettet og afrettet vandløb. Alt sammen for at udvide det dyrkede areal. Og det har gjort Danmark til ét af de førende landbrugslande i verden.

Det har præget vores opfattelse af naturen. Jeg kommer selv fra landet. Og er vokset op med et natursyn, hvor naturen ikke blot var til glæde, men nok først og fremmest var til nytte og gavn.

Gennem de seneste generationer har det danske samfund så undergået en kolossal udvikling. En udvikling, som er positiv, fordi den har givet os større velstand og bedre muligheder. Men som også har betydet, at naturen i mange tilfælde har måttet vige for byer og veje. Og for fabrikker og store landbrug.

Det bliver mere og mere tydeligt, at fremskridtet har haft en pris. Den øgede velstand har i et vist omfang kostet tab af natur.

Man kan sige, at vi har glemt at sætte pris på naturen. Men i dag lever vi i et velstående samfund, hvor vi har råd til at give naturen en værdi.

Og naturen har en enestående værdi for os mennesker. I den fortravlede hverdag har vi brug for at kunne slappe af i den frie natur. Opleve en stilhed, som ellers er svær at finde. Udfolde friluftsliv. Og nyde naturoplevelser.

Derfor skal vi bevare og styrke naturen, skabe en bedre og mere sammenhængende natur, og hjælpe naturen til at genvinde den mangfoldighed, som vi ellers gradvis mister.

Det er netop, hvad vi gør med nationalparkerne.

Og Nationalpark Thy er den første af den række, vi planlægger. Her i Thy befinder vi os i et område, hvor naturen i høj grad sætter betingelserne. De store sammenhængende klit- og klithedelandskaber er enestående. Langs kystlinjen strækker strandene sig kilometer efter kilometer.

Her er et unikt planteliv og dyreliv. Oddere. Krondyr. Traner. Ja, man kan endda være så heldig at se en kongeørn svæve over klitterne.

Nok det nærmeste, vi i Danmark kan komme en vildmark. Med højt til loftet. Formet af barskt vejr og strid vind.

Her er en spændende kulturhistorie præget af sandflugt og hav. Med et storslået og uforstyrret landskab. Og mulighed for at opleve stilhed.

Når vi i dag åbner Nationalpark Thy, så er det ikke for at lukke dette smukke naturområde inde i et reservat. Tværtimod. Vi giver adgang til naturen. For vi skal alle kunne bruge naturen. Til sport og motion. Til oplevelser. Med respekt for naturens værdier.

Selv glæder jeg mig meget til at få lejlighed til at prøve den nye mountainbike-bane lidt senere i dag.

Thy er på alle måder en flot og værdig frontløber for de danske nationalparker. Den første i rækken af i alt fem planlagte parker. Det er en milepæl for dansk natur, som vi alle kan være stolte af.

Jeg har fuld tillid til, at I, der bor her – og har det daglige ansvar - , vil passe godt på nationalparken og forvalte den i den ånd, som den er tænkt: ikke blot at bevare, men også at forbedre naturbeskyttelsen.

* * *

Regeringen har allerede sat betydelige midler af til nationalparkerne. Fremover vil vi gøre endnu mere for Danmarks natur.

Regeringen ønsker en grøn vækst. Hvor naturhensyn og fremskridt ikke er modsætninger. Men hvor vi tværtimod forener miljø- og naturbeskyttelse med et moderne og konkurrencedygtigt samfund.

Derfor vil regeringen nu sætte et omfattende arbejde i gang for at realisere en vision om grøn vækst.

Vi vil skabe flere store og sammenhængende naturområder. Og vi vil sikre en bedre beskyttelse af den natur, vi har.

Vi skal sænke udledningen af næringsstoffer, som ligger på et alt for højt niveau. Ganske vist er Danmark det land i EU, der er bedst til at reducere udledningen af kvælstof til åer og søer. Men vi skal gøre det endnu bedre.

Vi skal minimere skaderne ved sprøjtegifte. Og vi skal sænke udledningen af drivhusgasser.

Vi vil skærpe kravene til landbruget. Og samtidig vil vi give landbruget grønne udviklingsmuligheder. Landbruget får dermed en vigtig rolle for fremtidens grønne vækst.

* * *

Vores børn skal arve et grønt Danmark. Vi skal løfte vores ansvar over for de kommende generationer.

Jeg vil gerne sætte det mål, at min generation afleverer den danske natur i en bedre stand, end vi overtog den.

Her i dag står næste generation klar til at åbne Nationalpark Thy.

Kære børn. Nu skal vi sammen sende 200 duer til vejrs. Så de kan flyve ud over hele Danmark og sprede det glade budskab: At Danmark har fået sin første nationalpark.

Jeg vil hermed erklære Nationalpark Thy for åben.