Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved Lanceringen af Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2002

Det er mig en stor glæde at være tilstede her i dag ved lanceringen af Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2002.

Dansk Flygtningehjælp gør et utroligt vigtigt stykke arbejde rundt om i verden. Dette arbejde kræver store økonomiske ressourcer. Jeg skal derfor opfordre så mange som muligt til at melde sig som indsamlere på indsamlingsdagen den 10. november. Dansk Flygtningehjælp fortjener et stort og godt indsamlings resultat.

* * *

Indsatsen overfor verdens flygtninge i nærområderne er et emne, der har regeringens bevågenhed.

Den barske virkelighed taler for sig selv:

Der er omkring 12 millioner flygtninge og op mod 25 millioner internt fordrevne i verden i dag.

Mere end 9 ud af 10 af verdens flygtninge opholder sig i udviklingslandene. De opholder sig oftest i nærområderne til de lande, de er flygtet fra som følge af krig, konflikter og sult. Over 90 % af verdens flygtninge har altså hverken kræfter eller ressourcer til at flygte ret langt.

Det samlede billede tæller millionvis af skæbner, der oplever brutalt at blive tvunget til at forlade deres hjem, deres ejendele og hele deres livsgrundlag. De bliver muligvis skilt fra deres familie. De er henvist til et liv i et andet land, fulde af uvished om fremtiden og i dyb fattigdom.

De flygter til lande der er lige så fattige, som hvor de selv kommer fra.

Et eksempel er Tanzania. Tanzania har taget imod ca. en halv million flygtninge, selv om landet har en økonomi på størrelse med Roskilde Amt.

Alene Tanzania og Zambia huser tilsammen næsten en million flygtninge, hovedsagelig fra Burundi, Den Demokratiske Republik Congo og Angola.

En sådan situation fører ofte til yderligere konflikter i værtslandet, hvis lokalbefolkning oftest lever under lige så ringe – eller ringere - økonomiske og sociale kår.

Derfor kan flygtningestrømmen føre til ustabilitet og dermed risiko for yderligere konflikt.

Vi har et ansvar for at hjælpe disse lande og disse mennesker. Vi er nødt til at tage fat i dette problem. Der er hårdt brug for, at det internationale samfund gør mere for flygtninge og internt fordrevne.

* * *

Derfor har regeringen har lanceret en ny indsats for flygtninge i nærområderne.

Med den nye nærområdeindsats vil vi arbejde for at sikre flygtningene et sikkert og anstændigt liv i nærområderne. Dette er ikke blot en forudsætning for, at de kan blive så tæt på deres oprindelige hjem som muligt. Det er også en forudsætning for, at de kan bevare håbet om at vende hjem igen en skønne dag.

At sikre mennesker på flugt og sørge for mad, medicin og tag over hovedet er vigtige opgaver, som vi allerede søger at løse i dag gennem vores humanitære indsats. Nærområdeindsatsen skal ses som en overbygning til dette arbejde.

Indsatsen er en håndsrækning til de mest ressourcesvage flygtninge og til de lande, der huser dem.

Med nærområdeinitiativet vil regeringen bl.a. fokusere på, hvorledes flygtningene i værtslandet kan bidrage til en økonomisk udvikling frem for at blive opfattet som årsag til problemer.

Vi ønsker i samarbejde med lokalsamfundet at sikre, at flygtningene aktiveres i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Tiden i lejrene skal f. eks. bruges til at få en håndværkeruddannelse, der måske kan gøre det lettere at vende tilbage til hjemlandet.

Det bærende princip er netop, at den danske indsats skal være med til at skabe grundlaget for, at flygtningene igen kan vende hjem. Foruden uddannelsesinitiativer kan der være tale om adgang til rent drikkevand, sanitet samt støtte til landbrug og miljø.

Gennem nærområdeindsatsen vil regeringen også bidrage til initiativer, der har til formål at sikre, at internt fordrevne igen kan vende hjem. Således støtter regeringen allerede et reintegrationsprojekt i Sri Lanka, som udføres af Dansk Flygtningehjælp.

Regeringen støtter også bestræbelserne på at gennemføre ét af de største repatrieringsprogrammer i de seneste år i Afghanistan. Dette sker gennem målrettede indsatser via de 785 millioner kroner, som regeringen allerede har besluttet at yde i bistand til Afghanistan frem til 2006.

Sammen med det internationale samfunds indsats i øvrigt gøres det muligt for de mange flygtninge i nabolandene og øvrige asyllande at vende permanent tilbage til Afghanistan.

Midlerne til genopbygning af lande, der er inde i en lovende udvikling, skal primært anvendes til at skabe demokratiske institutioner, udvikling af landbrugssektoren samt støtte til uddannelse, sundhed og andre initiativer, der er med til at skabe de grundlæggende forudsætninger for, at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem til tålelige forhold.

* * *

Vi ved alle, at der har været – og er – en heftig debat i det danske samfund om udlændinge- og flygtningepolitikken. Men jeg tror, at der på tværs af alle skel er enighed om, at det er en fornuftig indsats at hjælpe flygtninge til en bedre tilværelse i deres nærområde.

Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling er netop en konkret hjælp til flygtningene i deres nærområder.

Jeg vil derfor gerne gentage min opfordring til at melde sig som indsamler. Det er en humanitær gerning til fordel for mennesker i nød.

Jeg ønsker held og lykke med indsamlingen.

Tak.