Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Tale

Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved H.M. Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010

Deres Majestæter. Deres Kongelige Højheder. Deres Excellencer. Mine damer og herrer.

Kære Dronning Margrethe.

Ikke mange 70-årige kan se tilbage på et så rigt arbejdsliv som De og stadig være i fuld gang med karrieren. Men at være Danmarks dronning er, som De selv har sagt det, ”et livslangt projekt”.

Det var ikke et projekt, som var givet Dem fra fødslen, men derimod en opgave som blev udstukket, da De var 13 år gammel. Her udtrykte den danske befolkning tillid til, at De som ældste datter kunne løfte ansvaret efter Deres far. Den tillid – danskernes tillid – er ikke blevet gjort til skamme, men er fastholdt og udbygget gennem Deres mere end 38 år som Danmarks dronning.

Det føltes nok noget overvældende som ung teenager. Det var heller ikke nemt i en ung alder at overtage et job, der kræver modenhed og livserfaring. Det har De selv fortalt om med karakteristisk ærlighed.

Men De var aldrig i tvivl om, at De måtte acceptere skæbne, pligt og livsbane. Og for os andre har der aldrig hersket tvivl: De har klaret den med glans. De har en fornem forståelse for noget så vanskeligt som en dronnings rolle i et moderne demokratisk samfund.

De har fundet Deres egen vej, som er forskellig fra Deres fars. På samme måde vil Deres søn – når den tid kommer – skulle finde en vej forskellig fra sin mors.

De har sagt, at ”man må lytte til tidens klang”. Og De har lyttet – og De har absolut gehør.

De har også sagt. ”Det er mit job. Jeg er dronning af Danmark. Så enkelt er det.”

Med forlov, Deres Majestæt, helt så enkelt er det nu ikke.

En dronning af Danmark skal have et strejf af eventyr – og samtidig smøge ærmerne op til hverdag og hårdt arbejde.

En dronning af Danmark bygger på mere end tusind års historie – og skal samtidig være i pagt med sin tid.

En dronning af Danmark skal være så alment menneskelig, at man kan identificere sig med hende. Men samtidig er hele idéen, at hun netop ikke er almindelig.

Her er rigeligt med gordiske knuder, der skal løses op. Og De har skullet gøre det selv.

Ingen deler Deres Majestæts vilkår. Og dog er De den, der repræsenterer os alle. I hele riget. Fra Qaanaaq til Gedser. Fra Mykines til Svaneke.

Her er brug for alle talenter. Og så er jo det en fordel, at de er både rige og talrige:

Arkæolog. Maler. Oversætter. Illustrator. Designer. Scenograf på flere af H.C. Andersens eventyr. Og ligesom H.C. Andersen laver De decoupager – eller som De selv siger ”klippe-klistre”. Jeg kunne blive ved.

En dronning har ikke alene brug for talenter, men også for stærke personlige egenskaber. For personlighed simpelthen. Og det har De til fulde.

Deres Majestæt er ikke alene Danmarks dronning. De er også et menneske, vi alle har lært at respektere og holde af. Ikke alene i kraft af Deres position. Men også – og måske især – fordi De er Dem.

Ja, i virkeligheden lader det hverv, De udfylder, sig kun løfte, hvis man både har den nødvendige værdighed og den personlighed, der gør Deres Majestæt til nationens naturlige samlingspunkt.

Netop fordi Deres Majestæt så længe har løftet denne opgave. Netop fordi De udfylder Deres hverv så smukt. Og netop fordi De i kraft heraf ombølges af en usvækket popularitet forankret dybt i befolkningen, så er det måske muligt i dag ærligt at sige det, alle ved: At monarkiet ikke er en naturgiven sag. Når det så alligevel føles så givent, så naturligt, så er det Deres personlige fortjeneste.

Deres Majestæt. Kære Dronning Margrethe. Med talent og personlighed har De ydet og yder De et stort arbejde for Danmark.

En dronning må ikke blande sig i politik. Det er en del af kontrakten. Men det afholder Dem ikke fra at mene noget kvalificeret om samfundet. På Deres helt egen royale og forstandige vis. Som vi kender det fra nytårstalerne.

Netop nytårstalerne har fået en særlig betydning i Deres tid som dronning. I de fleste hjem er det en fast tradition at tænde for fjernsynet nytårsaften kl. 18. Ja, det er ikke bare en tradition. Det er et holdepunkt. Og det er en berigelse for vores samfund, at vi i Dem har en stemme – fri af dagligdagens politiske genvordigheder – der giver danskheden klarhed, klangbund og resonans. Og ofte er det også en sproglig berigelse. Som da De introducerede ordet ”dumsmart”. Den sad lige i skabet.

De har Deres meningers mod. I det hele taget er Deres majestæt vist ikke meget for autoriteter.

Deres Majestæt holder sig heller ikke tilbage, når De føler, at pressen går for tæt på den yngre del af kongefamilien. ”Det er ikke muligt at udvikle sig til et helt menneske, hvis man skal leve i en stue med kun tre vægge.” Sådan har De sagt det med et rammende billede.

Den kongelige familie har et rigt og moderne familieliv. Og en god familie er en vigtig base ikke mindst i det ensomme hverv, det også er at være dronning. De har i Prinsgemalen en uvurderlig livslang støtte, rådgiver og ægtemand. Deres Kongelige Højhed Prinsgemalen, det vil jeg sige Dem tak for.

Deres sønner er trådt i karakter og er med hver deres familie værdige repræsentanter for et moderne dansk kongehus. Næste generation står klar. Vi har med kronprinsen og kronprinsessen løfte om endnu et slægtled, der kan og vil løfte opgaven, når den tid kommer. Også det skylder vi tak for.

Deres Majestæt,

De har engang sagt, at en af de professionelle kvalifikationer, man skal have som dronning, er at kunne lytte opmærksomt til kedelige taler. Heller ikke på dette punkt tvivler jeg på Deres Majestæts professionelle kvalifikationer – men jeg ønsker omvendt ikke at teste dem yderligere...

Så lad mig slutte med mit egentlige formål:

Deres Majestæt,

På vegne af hele Danmark ønsker jeg Dem et stort tillykke med den runde fødselsdag. Tak fordi De er. Tak fordi De er Dem. Og tak fordi De så helt tydeligt har tænkt Dem at blive ved med at være det: Margrethe – Danmarks dronning.

Lad os rejse os alle sammen og råbe et nifoldigt leve for fødselaren, Danmarks dronning.

Hendes Majestæt længe leve!

HURRA HURRA HURRA
HURRA HURRA HURRA
HURRA HURRA HURRA